­­

 

 

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu jest stowarzyszeniem edukacyjnym, które działa nieprzerwanie od 1950 roku. W swojej działalności możemy się poszczycić szeroką ofertą w zakresie kształcenia ustawicznego. Składają się na nią studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy doskonalenia zawodowego.

Od lat współpracujemy z ośrodkami akademickimi, z którymi realizujemy wspólne przedsięwzięcia edukacyjne.

Wieloletnim Partnerem TWP w Poznaniu jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu – najlepsza uczelnia zawodowa w Polsce. Obecnie, dzięki podpisanej umowie o współpracy z Wyższą Szkoła Nauk Humanistycznych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie  możemy zaproponować szeroką ofertę studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki i polityki społecznej.

Poniżej aktualna oferta TWP i partnerskich Uczelni. Udział w tych formach gwarantuje Państwu zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności przydatnych na rynku pracy.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Wyższa Szkoła Humanistyczna
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
w Szczecinie

Państwowa Szkoła Zawodowa
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
w Kaliszu

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej
Zarząd Regionalny
w Poznaniu

STUDIA PYDYPLOMOWE

STUDIA PODYPLOMOWE

KURSY I SZKOLENIA

 

 

 


dla nauczycieli:

 

 

 

DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA

 

 

AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA

 

 

EXCEL W KADRACH I PŁACACH

 

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

 

KADRY ORAZ BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

 

 

KADRY I PŁACE

 

 

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

 

KADRY I PŁACE

 

 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

 

WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

OSOBISTY TRENER ZDROWIA

 

 

INNOWACYJNE WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI

 

WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO

 

OSOBISTY TRENER ODNOWY BIOLOGICZNEJ

 

 

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH


WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

 

 

RACHUNKOWOŚĆ

 

KLIENT NASZ PAN

Czyli jak skutecznie sprzedawać


ZAPOBIEGANIE AGRESJI I PRZEMOCY W SZKOLE

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


PODSTAWY TELEFONICZNEJ OBSŁUGI KLIENTA

 

 
inne propozycje:

 

 

 

 


ANIMATOR PRACY Z SENIORAMI

 

 

 

 

ORGANIZACJA OPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMI

 

 

 

 

 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

 

 

POZYSKIWANIE I OCHRONA INFORMACJI

 

 

 

 

 

WSPÓŁCZESNE DZIENNIKARSTWO ELEKTRONICZNE

 

 

 

 

 


Zapisy i szczegółowe informacje

Sekretariat Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Poznaniu, ul. Św. Marcin 69, 61-808 Poznań

Osoba do kontaktu: Jana Nowakowska

T 61 853 62 03    M 798 270 377

e-mail: kursy@twp-poznan.home.pl