Jak aplikować

Studia podyplomowe

Krok 1: wypełnić podania o przyjęcia na studia. Podanie do pobrania znajduje się na stronie każdego kierunku,

Krok 2: przesłać na adres mailowy kursy@twp-poznan.pl

  • skan wypełnionego podania,
  • skan dowodu osobistego,
  • skan dyplomu ukończenia studiów,

Krok 3: w związku z tym, że uruchomienie kierunku uzależnione jest od liczby zgłoszeń w połowie września poinformujemy kandydata o tym, czy uzbierała się grupa. Jeżeli tak, to wtedy prześlemy nr konta, na który należy wpłacić zaliczkę w wysokości 200 zł na poczet studiów. Ponadto, trzeba będzie dostarczyć do naszego sekretariatu następujące dokumenty:

  • wydrukowany ze strony kompletny i podpisany kwestionariusz osobowy,
  • potwierdzenie przelewu wpłaty 200,00 zł (jest to kwota w ramach płatności za studia)
  • dyplom ukończenia szkoły wyższej (ewentualnie potwierdzona kserokopia),
  • 2 fotografie (format legitymacyjny).

Kursy i szkolenia

Krok 1: wybrać warsztaty i szkolenia.

Krok 2: wypełnić formularz zgłoszeniowy. Formularz do pobrania znajduje się na stronie każdego otwartego szkolenia. Szkolenia zamknięte prowadzimy na podstawie oferty.

Krok 3: formularz zgłoszeniowy lub ofertę należy przesłać na adres mailowy kursy@twp-poznan.pl

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Biuro Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Poznaniu
ul. Św. Marcin 69
61–808 Poznań

tel. 61 853 62 03
tel. komórkowy 798 270 377
email kursy@twp-poznan.home.pl

© 2016 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu