Zarząd TWP

Zarząd Regionalny

skład Zarządu wybrany na Walnym Zgromadzeniu Członków w ramach

XV Regionalnej Konferencji Sprawozdawczo – Wyborczej TWP w Poznaniu — 27 wrzesień 2019

 

Dotychczasowi prezesi Zarządu Regionalnego

Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Poznaniu

prof. dr Wiktor Jaśkiewicz 1950–1981

prof. dr hab. n. med. Gerard Straburzyński 1981–2001

prof. dr hab. med. Tadeusz Rychlewski 2001 i nadal

Prezes:

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Rychlewski

Wiceprezesi:

prof. dr hab. n. med. Anna Straburzyńska — Lupa

dr Lech Drożdżyński

Członkowie Zarządu:

mgr Kazimierz Matusiak

mgr Hanna Sierocka

Dyrektor Oddziału Regionalnego TWP w Poznaniu:

mgr Hanna Sierocka

Rada Regionalna

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Rychlewski

dr Lech Drożdżyński

prof. dr hab. dr n.med. Anna Straburzyńska-Lupa

mgr Kazimierz Matusiak

mgr Hanna Sierocka

red. Tadeusz Panowicz

mgr Karolina Makowska

mgr Małgorzata Biskup

mgr Barbara Krupińska

Regionalna Komisja Rewizyjna

Przewodniczący:

Bogdan Maćkowiak

Członkowie Komisji:

mgr Teresa Pytlińska

mgr Grażyna Manikowska — Krawiec

© 2016 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu