O Towarzystwie

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (TWP),  powstałe w Polsce  5 maja  1950 roku, na wzór istniejących w większości krajów świata pozarządowych instytucji oświaty dorosłych, zostało uznane Rozporządzeniem Rady Ministrów  na podstawie Prawa o Stowarzyszeniach z dnia 27.10.1932 r. jako Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności.

TWP jest społecznym ruchem oświatowym i kulturalnym, który za główne swe cele uznaje:

  • podnoszenie standardu życia intelektualnego i upowszechnianie uniwersalnych wartości i norm humanistycznych przez prowadzenie szeroko rozumianej edukacji obywatelskiej,
  • sprzyjanie rozwojowi osobowości uczestników procesów edukacyjnych, działania i pracy w warunkach gospodarki wolnorynkowej,
  • wyrównywanie szans edukacyjnych mieszkańców miast i wsi.

Aktualny statut TWP został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w dniu 3 listopada 2015 r. pod numerem KRS 016319/15/682

© 2016 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu