Edukacja na rzecz przestrzeni publicznej — oferta dla JST

Aktualności

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Poznaniu zaprasza na szkolenia-warsztaty, dedykowane jednostkom samorządu terytorialnego w obszarze zarządzania przestrzenią publiczną.

W ofercie:

KONSULTACJE SPOŁECZNE W DZIAŁANIU

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W DZIAŁANIU

Szkolenia poprowadzi wybitny urbanista, architekt, członek Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów, organizator i uczestnik programu wdrażania “konsultacji społecznych” w ramach prowadzonych procedur planistycznych.

W sprawie szkoleń, prosimy o kontakt pod numer telefonu: 798 270 377 lub kursy@twp-poznan.pl

© 2016 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu