Koncepcja Planu Daltońskiego i pedagogika Marii Montessori w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Studia podyplomowe

Start studiów

Cel studiów

Warto studiować, bo …

  • poznasz założenia teoretyczne i praktyczne zastosowanie pedagogiki Planu Daltońskiego i Marii Montessori w zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
  • zyskasz wszechstronną wiedzę, którą będziesz umiał wykorzystać w zindywidualizowanej pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi
  • zdobędziesz kompetencje niezbędne do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych funkcjonujących według założeń pedagogiki Planu Daltońskiego i Marii MontessoriProgram studiów opracowała dr Dorota Domagała, ekspert z zakresu pedagogiki Planu Daltońskiego, wykładowca akademicki, autorka książki „Daltońskie drogowskazy”, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w pierwszej publicznej szkole daltońskiej w Polsce.

Opłaty

Studiuj już od 1 654 zł za semestr!

Czas trwania

2 semestry

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

  • posiadanie dyplomu ukończenia studiów I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

Zasady rekrutacji

 

Koncepcja Planu Daltońskiego i pedagogika Marii Montessori w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Pobierz podanie o przyjęcie na studia

Masz pytania? skontaktuj się z nami

Uczelnia Korczaka
Instytut Kształcenia Kadr w Poznaniu

ul. Św. Marcin 69
61–808 Poznań

tel:  798 270 377
email ikk.poznan@uczelniakorczaka.pl

© 2016 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu