Kadry i płace w prawie i praktyce

Studia podyplomowe

Start studiów

Cel studiów

       Warto studiować, bo …

 • zdobędziesz umiejętności niezbędne do pracy w działach kadrowo-płacowych, biurach rachunkowych, kancelariach prawno-podatkowych lub do prowadzenia własnej działalności
 • poszerzysz wiedzę z zakresu wybranych zagadnień prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • zdobędziesz kompetencje niezbędne do skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi

  Czego się nauczysz?

  • praktycznych umiejętności związanych z systemem wynagrodzeń, rozliczaniem świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej i ZUS
  • rozliczania i prowadzenia ewidencji kadrowo-płacowej
  • rozwoju personalnego potencjału organizacji
  • rozliczeń publiczno-prawnych

Opłaty

Studiuj już od 1 654 zł za semestr!

Czas trwania

2 semestry

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów I bądź II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

Zasady rekrutacji

Kadry i płace w prawie i praktyce

Pobierz podanie o przyjęcie na studia

Masz pytania? skontaktuj się z nami

Uczelnia Korczaka
Instytut Kształcenia Kadr w Poznaniu

ul. Św. Marcin 69
61–808 Poznań

tel.  798 270 377
email: ikk.poznan@uczelniakorczaka.pl

 

© 2016 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu