Kadry, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Studia podyplomowe

Start studiów

Cel studiów

Warto studiować, bo …

 • zdobędziesz kompetencje niezbędne do podjęcia pracy jako specjalista lub inspektor BHP
 • podniesiesz kwalifikacje w zakresie kadr, bezpieczeństwa i higieny pracy

Czego się nauczysz?

 • wybranych zagadnień związanych z prawem pracy, zarządzaniem kadrami i dokumentacją pracowniczą
 • zarządzania bezpieczeństwem pracy, higieną pracy i ochroną zdrowia
 • identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka zawodowego
 • metod i organizacji szkoleń w dziedzinie BHP i ochrony PPOŻ
 • przeprowadzania kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy
 • ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
 • oceny i udzielania pomocy w zdarzeniach nagłych, takich jak: wypadek, pożar etc.
 • właściwego doboru środków ochrony indywidualnej i zbiorowej
 • pierwszej pomocy

Opłaty

Studiuj już od 1 654 zł za semestr!

Czas trwania

2 semestry

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów I bądź II stopnia lub jednolitych magisterskich

Zasady rekrutacji

Kadry, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Pobierz podanie o przyjęcie na studia

Masz pytania? skontaktuj się z nami

Uczelnia Korczaka
Instytut Kształcenia Kadr w Poznaniu

ul. Św. Marcin 69
61–808 Poznań

tel. 798 270 377
email: ikk.poznan@uczelniakorczaka.pl

© 2016 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu