Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Kursy i szkolenia

Terminy

Nowe terminy wkrótce! Zapraszamy do śledzenia informacji na stronie internetowej lub na profilu Facebook.

Miejsce kursu

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Poznaniu ul. Św. Marcin 69

Koszt

Koszt: 160,00 zł

Łączna liczba godzin

5 h

Program

Jeżeli chcecie uzyskać fachowe informacje na temat stosowania ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, to zapraszamy na szkolenie otwarte. Gwarantujemy wysoki poziom merytoryczny szkolenia oraz szczegółowe omówienie kwestii związanych z ZFŚS w przystępny sposób.

W programie m.in:

1. Polityka socjalna zakładu pracy.

2. Tworzenie zfśs  oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i ich korygowanie.

3. Osoby uprawione do korzystania z funduszu socjalnego.

4. Zasady przyznawania świadczeń socjalnych.

5. Komisja socjalna i postawy prawne jej działania.

6. Prowadzenie wspólnej działalności socjalnej.

7. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

8. Rola zakładowych organizacji związków zawodowych w funkcjonowaniu zfśs.

9. Preliminarz zakładowego funduszu socjalnego

10. Inne dokumenty z zakresu działalności socjalnej.

11. Podstawowe problemy z zakresu sprawozdawczości funduszu socjalnego.

Tworzenie regulaminu zfśś – elementy warsztatowe.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie  o ukończeniu kursu.

Zasady rekrutacji

Należy pobrać formularz zgłoszeniowy, wypełnić go i przesłać na adres mailowy: kursy@twp-poznan.pl.

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Masz pytania? skontaktuj się z nami

Biuro Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Poznaniu
ul. Św. Marcin 69
61–808 Poznań
tel. 61 853 62 03
tel. komórkowy 798 270 377
email kursy@twp-poznan.pl

© 2016 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu