Dokumentacja w placówkach oświatowych

Kursy i szkolenia

Terminy

Nowe terminy wkrótce! Zapraszamy do śledzenia informacji na stronie internetowej lub na profilu Facebook.

Miejsce kursu

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Poznaniu ul. Św. Marcin 69  

Koszt

150,00 zł

Łączna liczba godzin

4 godziny

Program

Szkolenie obejmować będzie cztery zagadnienia tematyczne. Każde z nich dotyczy bezpośrednio kwestii istotnych dla obiegu i archiwizacji dokumentacji w placówkach oświatowych. Szkolenie będzie realizowane w oparciu o metodę wykładową, wzbogaconą o przykłady praktyczne i prezentację multimedialną, Ukończenie każdego z bloków tematycznych pozwala na uzyskanie informacji na temat wybranych zagadnień z zakresu zarządzania dokumentacją szkolną.

Program:

1. Podstawy prawne regulujące kwestie obiegu dokumentacji i jej archiwizacji

2. Instrukcja kancelaryjna i jej rola w obiegu dokumentacji

3. Organizacja i funkcjonowanie składnicy akt lub archiwum w placówkach ośwatowych

4. Znaczenie przepisów RODO dla pracy z dokumentacją

Szkolenie prowadzi mgr Maciej Kościuszko — historyk, archiwista, doradca zawodowy, absolwent Wydziału Historycznego oraz Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zasady rekrutacji

Należy pobrać formularz zgłoszeniowy, wypełnić go i przesłać na adres mailowy: kursy@twp-poznan.pl.

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Masz pytania? skontaktuj się z nami

Biuro Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Poznaniu
ul. Św. Marcin 69
61–808 Poznań
tel. 61 853 62 03
tel. komórkowy 798 270 377
email kursy@twp-poznan.pl

© 2016 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu