XVI Walne Zebranie Członków TWP

Aktualności

 

21.09.2019 r. w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej, odbyło się XVI Walne Zebranie Członków TWP w Poznaniu.
Podczas zebrania podsumowano ostatnie 5 lat działalności Oddziału oraz dokonano wyboru składów osobowych Rady Regionalnej, Komisji Rewizyjnej oraz ukonstytuował się Zarząd.Prezesem na kolejna kadencję został wybrany Prof.dr hab.n.med. Tadeusz Rychlewski. W wydarzeniu uczestniczył JM Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej im.Korczaka w Warszawie Prof.dr hab.Mirosław Grewiński, który jest jednocześnie Prezesem Zarządu Głównego TWP.

Wszystkim Członkom i przybyłym Gościom, serdecznie dziękujemy za liczny udział w wydarzeniu.

 

ZARZĄD OR TWP POZNAŃ

Prezes Zarządu — Tadeusz Rychlewski

Wiceprezes — Lech Drożdżyński

Wiceprezes — Anna Straburzyńska — Lupa

Członek Zarządu — Kazimierz Matusiak

Członek Zarządu i Dyrektor Oddziału Regionalnego TWP  — Hanna Sierocka

 

KOMISJA REWIZYJNA

Bogdan Maćkowiak

Grażyna Manikowska — Krawiec

Teresa Pytlińska

 

 

© 2016 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu