“Szóstka dla Świętego Marcina” — podsumowanie projektu

Aktualności
Zakończyła się realizacja projektu „Szóstka dla Świętego Marcina„. To projekt, sfinansowany ze środków ENEA SA., który nawiązuje do oddolnej inicjatywy TWP i ruchu społecznego Koalicja Święty Marcin.
Projekt rozpoczął się koncertem „Witamy na Świętym Marcinie” gdzie usłyszeliśmy przepiękne piosenki francuskie w wykonaniu Ksenii Shaushysvili i Andrieja Melnyka jako podziękowanie za 8letnie zaangażowanie mieszkańców i partnerów ulicy święty Marcin na rzecz ożywienia lokalnego. Zaproszeni zostali wszyscy , którzy współpracowali z TWP i Koalicją w dziesiątkach wydarzeń w minionym okresie.
Kolejnym punktem projektu była przechadzka z przewodnikiem „Sąsiedzkim okiem” z mieszkańcami i turystami, gdzie mogliśmy się odnieść do zmian wprowadzonych na Świętym Marcinie w trakcie kończącego się remontu.
W czasie trwania projektu odbyły się dwa warsztaty dla społeczności lokalnej nt. budowania marki turystycznej ulicy. Pierwsze z nich, to przedstawienie założeń do oddolnej polityki marketingowo-promocyjnej i roli władz miasta we wspieraniu tej idei. W spotkaniu udział wzięli m,in przedsiębiorcy, społecznicy, radni osiedla Stare Miasto. W wyniku tych warsztatów zainicjowaliśmy oddolną inicjatywę budowania platformy turystycznej, na której podmioty z ulicy Święty Marcin będą mogły udostępniać swoje oferty pro bono. Rozpoczęto prace nad platformą www.poznanplaces.com
Kolejne warsztaty odbyły się na początku września, gdzie szkoliliśmy przedstawicieli firm z ul. Św. Marcin z zakresu logowania i udostępniania ofert.
Od 2015 roku wiele uwagi poświęcamy dzieciom i młodzieży w ich edukowaniu na rzecz przestrzeni publicznej. W tym projekcie kontynuowaliśmy warsztaty „Wspólna nie znaczy niczyja” – ze szczególnym naciskiem na estetykę przestrzeni i szanowanie zieleni.
ENEA SA. jako wieloletni Partner Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Poznaniu, aktywnie wspiera i finansuje działania w obszarze edukacji na rzecz przestrzeni publicznej.

© 2016 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu