Startuje kampania sprawozdawczo-wyborcza w TWP

Aktualności

W tym roku mija 5-letnia kadencja władz TWP . 16 maja br. na Uczelni Korczaka, która też jest jednocześnie siedzibą ZG TWP, odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej TWP. Przedmiotem posiedzenia było omówienie sytuacji organizacyjnej w Oddziałach TWP w Polsce oraz przyjęcie Uchwał zmierzających do przeprowadzenia XVII Krajowego Zjazdu Delegatów TWP.
Powołano Zespoły Zjazdowe (organizacyjny, statutowy i ds. strategii rozwoju), kore mają na celu merytoryczne i sprawne przeprowadzenie kampanii. Ustalono termin Zjazdu Krajowego na dzień 6 listopada 2024 r. Oddziały Regionalne w TWP zobowiązane są do przeprowadzenia Zjazdów Regionalnych do 30 września br. W ożywionej dyskusji zgłoszono szereg postulatów na temat rozwoju naszego Stowarzyszenia.
Liczymy też na oddolne inicjatywy, które pojawią się w trakcie kampanii w Oddziałach.

 

 

© 2016 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu