Seminarium naukowe “Partnerstwo na rzecz rewitalizacji”

Aktualności
W dniach 27 i 28 maja 2024 r. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu oraz Ogólnopolskie Forum Rewitalizacji było organizatorem dwudniowego seminarium „Partnerstwo na rzecz rewitalizacji”.
W trakcie seminarium, w którym uczestniczyli przedstawiciele społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych, instytucji i biznesu, dokonano przeglądu dobrych praktyk i modelowych rozwiązań na przykładzie ulicy Święty Marcin. Była to świetna okazja do wymiany doświadczeń i inspiracji, ale też  wiele praktycznej wiedzy w formule warsztatowej. Działo się to pod bacznym okiem najlepszych ekspertów w Polsce w dziedzinie rewitalizacji na czele z Prof. dr hab. Krzysztofem Skalskim, Prof. dr hab. Dominiką Pazder, Dr inż. arch. Bartoszem Kazmierczakiem, Dr Edytą Masierek. Dr inż. arch. Joanną Poczobut. Dr inż. arch. Magdaleną Rembezą, Dr Dorotą Chudowską-Rączka oraz Anną Dyszkant.
Szczególne podziękowania dla Narodowego Instytutu Dziedzictwa za objęcie patronatem wydarzenia. Podziękowania za udział Pani Moniki Bogdanowskiej – Zastępcy Dyrektora NID , Pani Annie Kardasz — Departament Polityki Regionalnej UMWW, Pani Jolancie Goszczyńskiej – Wojewódzki Konserwator Zabytków, Pani Grażynie Mętkowskiej — Urząd Ochrony Zabytków, Pani Joannie Bielawskiej-Połczyńskiej — Miejski Konserwator Zabytków i innych gości oraz dla Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji na czele z Panią Katarzyną Parysek-Kasprzyk za wsparcie organizacyjne i merytoryczne przy organizacji wydarzenia.
Seminarium nie odegrałoby swojej roli, gdyby nie najważniejsi – przedstawiciele społeczności lokalnych, ngo, instytucje, biznes lokalny, po prostu Partnerzy poznańskiej rewitalizacji — podziękowania dla  Marii Fenrych, Hanny Sierockiej i Wojciecha Szalbierza za przedstawienie wieloletniej współpracy w ramach Koalicji Święty Marcin; Andżeliki Jabłońskiej, Jakuba Głaza i Arkadiusza Jankowskiego za omówienie oddolnych inicjatyw na rzecz ulicy Święty Marcin.
Drugiego dnia seminarium odbyła się niezwykła dyskusja o przyszłości ulicy Święty Marcin.  Na jej podstawie, przygotowany zostanie zbiór rekomendacji
w ramach raportu dla Miasta Poznań.
Wydarzenie było sfinansowane przez Miasto Poznań.

© 2016 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu