Zaproszenie na Seminarium naukowe „Partnerstwo na rzecz rewitalizacji”

Aktualności

W dniach 27 i 28 maja 2024 r. odbędzie się seminarium naukowe “Partnerstwo na rzecz rewitalizacji”.

W trakcie seminarium debatować będziemy o tym, jak ważne jest partnerstwo w rewitalizacji. Dokonamy przeglądu dobrych praktyk i modelowych rozwiązań na przykładzie ulicy Święty Marcin. Postawimy na wymianę doświadczeń i inspiracji, ale też przekazanie praktycznej wiedzy w formule warsztatowej.

Organizatorami wydarzenia są Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji.

Wydarzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Hotelu NH w Poznaniu. Zapewniamy bogaty program, który umożliwi wymianę doświadczeń oraz nawiązywanie wartościowych kontaktów.

Patronat: Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie oraz Miasto Poznań.

Program seminarium:

Dzień 1 — 27.05.2024 r.
9.30 Rejestracja uczestników
10.00 – 10.10 Uroczyste otwarcie seminarium — Hanna Sierocka, Krzysztof Skalski
10.10 – 10.25 Wystąpienie Wiceprezydenta Miasta Poznania
10.25 – 10.40 Wystąpienie Zastępcy Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa – dr hab. Monika Bogdanowska

Sesja 1 — Przegląd dobrych praktyk i modelowych rozwiązań na przykładzie ulicy Święty Marcin
Moderator sesji: Magdalena Rembeza

10.40 – 11.00 Działania rewitalizacyjne w wymiarze inwestycyjnym i społecznym – Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji UM
11.00 – 11.20 Partycypacja interesariuszy w procesach rewitalizacji jako czynnik trwałych zmian – Edyta Masierek.
11.20 – 11.40 Przyszłość rewitalizacji w Polsce – szanse i wyzwania — Krzysztof Skalski
11.40 – 12.00 Przerwa kawowa

Sesja 2 — Dotychczasowe działania i nowe kierunki rozwoju ulicy Święty Marcin
Moderator sesji: Dominika Pazder

12.00 – 12.20 Centrum Kultury Zamek jako partner instytucjonalny i kulturalny w rewitalizacji ścisłego centrum- Centrum Kultury Zamek
12.20 – 12.40 Społeczność lokalna jako partner rewitalizacji — Hanna Sierocka – Towarzystwo Wiedzy Powszechnej i Koalicja Święty Marcin
12.40 – 13.00 Rola biznesu lokalnego w rewitalizacji — Wojciech Szalbierz
13.00 – 13.20 Estetyzacja przestrzeni publicznej w poznańskiej rewitalizacji — Piotr Libicki
13.20 – 13.50 Dyskusja Moderowana – Edyta Masierek, Bartosz Kaźmierczak
14.00 – 15.00 Przerwa obiadowa
15.10 -15.30 Dostępność i estetyka przestrzeni publicznych — Joanna Poczobut
15.30 – 15.50 Centra Kompetencji ds. Rewitalizacji w Narodowym Instytucie Dziedzictwa — Anna Dyszkant
15.50 – 16.10 Rewitalizacja dziś — szanse i możliwości — Anna Krzyżanowska-Orlik

Dzień 2 — 28.05.2024 r.
9.30 – 10.10 Oddolne inicjatywy lokalne wspierające działania rewitalizacyjne — Andżelika Jabłońska, Jakub Głaz, Arkadiusz Jankowski
10.10 – 13.30 Warsztaty – „ Święty Marcin story…wczoraj, dziś i jutro”
Moderatorzy: Dorota Chudowska- Rączka, Edyta Masierek, Bartosz Kaźmierczak, Dominika Pazder, Joanna Poczobut, Magdalena Rembeza
13.30 -15.00 Prezentacje i dyskusja
15.00 Obiad

 

 

© 2016 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu