Obowiązek informacyjny RODO

Aktualności

Szanowni Państwo!

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

Zmiana ta nakłada na nas, jako Administratorze Państwa danych osobowych obowiązek informacyjny, a Państwu daje dodatkowe prawa  w zakresie zarządzania tymi danymi.

W naszej bazie danych kontaktowych, w zależności od rodzaju wcześniejszej współpracy z Państwem mogą znajdować się Państwa dane takie jak np.: adres do korespondencji, adres/y mailowe, numery telefonów (stacjonarne oraz komórkowe), imię i nazwisko.

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej nie udostępnia Państwa danych innym podmiotom. Dane te wykorzystywane są jedynie do współpracy z Państwem, przekazywania Państwu informacji o działalności edukacyjnej i kulturalnej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Dane osobowe będą przetwarzane przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej do czasu wycofania przez Państwa zgody. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, udostępnimy Państwa dane osobowe, jedynie na wniosek uprawnionych organów państwowych.

Chcemy poinformować Państwa o przysługujących zgodnie z RODO uprawnieniach:

- prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

- prawo do cofnięcia zgody, poprzez wysłanie pisma na adres twp@twp-poznan.pl lub pocztą tradycyjną na adres Towarzystwa.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie obowiązującego nas prawa ZUS, US, GUS, oraz zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko. Dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług. Podstawa prawna: art. 17 RODO.

Z pozdrowieniami i licząc na dalszą współpracę

 

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej

Oddział Regionalny w Poznaniu

www.twp-poznan.pl

61–808 Poznań

Ul. Święty Marcin 69

Tel. (61)853–62-03

NIP 778–13-56–697

REGON 634268909

KRS 0000100027

 

© 2016 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu