Kolejna edycja szkolenia z koncepcji Planu Daltońskiego za nami!

Aktualności

9 września odbyło się kolejne szkolenie z wykorzystania koncepcji Planu Daltońskiego w edukacji wczesnoszkolnej. Nauczyciele, pod czujnym okiem specjalisty — praktyka, Pani dr Doroty Domagały, uczyli się w jaki sposób  rozwijać samodzielność, odpowiedzialność i współpracę w zajęciach z całą klasą; jak wspierać pracę grupową w edukacji wczesnoszkolnej; znajdowali wspólne punkty w realizacji podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej i pracą według koncepcji Planu Daltońskiego oraz tworzyli scenariusze zajęć dla klas I-III z uwzględnieniem zasad daltońskich.

Zapraszamy na kolejne szkolenia!

© 2016 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu