V Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu “Konteksty efektywności...”

Aktualności

Z ogromną przyjemnością polecamy V Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu “Konteksty efektywności...”, która odbędzie się w dniach *29–30.05.2017 r.* w siedzibie Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wlkp.

Tegoroczne spotkanie poświęcone będzie tematyce “Idea społeczeństwa dla wszystkich. Współczesne obszary wykluczenia i wsparcia na wybranych etapach życia człowieka”. Wzorem ubiegłych lat konferencja przyjmie formułę naukowej sesji plenarnej, dyskusji panelowych oraz odrębnie certyfikowanych warsztatów szkoleniowych.

Problematyka konferencji odnosi się do aktualnych wyzwań i problemów społecznych, mając na celu zaakcentowanie zróżnicowanych możliwości wsparcia, rewitalizacji i kompensacji, lokowanych zarówno instytucjonalnie i systemowo, jak i w sferze inicjatyw oddolnych. Wpisuje się ona zarazem w potrzebę refleksyjności w obrębie dyskursu edukacyjnego, którego interdyscyplinarny charakter odsyła do zróżnicowanych wymiarów egzystencji.

Obszary tematyczne:

  • edukacja jako narzędzie inkluzji społecznej,
  • profilaktyka i wczesna interwencja wobec osób/grup zagrożonych wykluczeniem społecznym a kwestia integracji,
  • inkluzja/wsparcie społeczne w perspektywie resocjalizacji i pracy socjalnej,
  • szanse i bariery uczestnictwa społecznego osób w okresie później dorosłości,
  • wymiary wsparcia wobec problemów egzystencjalnych.
W imieniu organizatorów i partnerów serdecznie zapraszamy. Szczegółowa oferta konferencji znajduję się na stronie:

Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 23.04.2017 r.: pracownia@milenium.edu.pl

© 2016 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu