Ślady polskie w Paryżu

Aktualności

8 grudnia 2016 roku o godzinie 18.00

spotkanie poprowadzą Hanna Zaworonko-Olejniczak i dr Magdalena Biniaś-Szkopek

w siedzibie Towarzystwa na św. Marcinie 69

Opowieść dotyczyć będzie cmentarzy francuskich, na których spoczywają Polacy przybyli do Francji w różnych okresach czasu i tam zostali pochowani. Panie przypomną o tym, że pomniki cmentarne stanowią nasze dziedzictwo i są dowodem tęsknoty za krajem. Polska narodowa symbolika i liczne napisy na nagrobkach informują o zasługach i związkach polskich emigrantów z Ojczyzną. Właśnie tym obowiązkiem kierowała się Fundacja TRES składając projekt w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego zatytułowany „Poszukiwanie i inwentaryzacja grobów polskich w regionie paryskim” by ocalić je od zapomnienia i zachować dla potomności.

© 2016 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu