Zarządzanie oświatą

Studia podyplomowe

Start studiów

Cel studiów

Warto studiować, bo …

  • uzyskasz kwalifikacje niezbędne do zajmowania stanowisk kierowniczych w placówkach systemu oświaty (zgodnie z prawem oświatowym i ustawą o systemie oświaty)

Czego się nauczysz?

  • organizacji placówek oświatowych wszystkich szczebli, zarządzania kadrą pedagogiczną i pracownikami administracji
  • zagadnień z prawa oświatowego, finansowego czy prawa pracy
  • kierowania procesem dydaktyczno-wychowawczym i rozwojem ucznia

Opłaty

Studiuj już od 846 zł (wybór płatności w ratach)!

Czas trwania

2 semestry (280 godzin)

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

  • Posiadanie dyplomu studiów I lub II stopnia

Zasady rekrutacji

Zarządzanie oświatą

Pobierz podanie o przyjęcie na studia

Masz pytania? skontaktuj się z nami

Uczelnia Korczaka Instytut Kształcenia Kadr w Poznaniu
ul. Św. Marcin 69
61–808 Poznań

tel. 798 270 377
email: ikk.poznan@uczelniakorczaka.pl

© 2016 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu