Zarządzanie kryzysowe

Studia podyplomowe

Start studiów

Cel studiów

Warto studiować, bo …

  • będziesz się uczył od mistrzów: funkcjonariuszy CBŚP, CBA, prokuratorów, czynnych pracowników regionalnych zespołów ratownictwa medycznego, epidemiologów, psychiatrów i psychoterapeutów, dziennikarzy największych ogólnopolskich mediów
  • będziesz wiedział jak zarządzać informacją w sytuacji kryzysu i radzić sobie w sytuacji zagrożenia, gdzie w dobie COVID-19 takie zdarzenia są stałym elementem rzeczywistości

Czego się nauczysz?

  • planowania działań w sytuacji kryzysowej w różnych dziedzinach
  • udzielania pierwszej pomocy – otrzymasz dodatkowe zaświadczenie o ukończeniu kursu
  • radzenia sobie z kryzysem wizerunkowym i zarządzania informacją w social mediach i w kontaktach z mediami tradycyjnymi
  • technik radzenia sobie ze stresem w sytuacji kryzysu
  • sposobów zarządzania różnymi sytuacjami kryzysowymi
  • podstaw prawa karnego i rodzajów kryzysów w aspekcie zagrożeń epidemiologicznych

Opłaty

Studiuj już od 1313 zł za semestr!

Czas trwania

3 semestry

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

  • posiadanie dyplomu ukończenia studiów I,II stopnia lub jednolitych magisterskich

Zasady rekrutacji

Zarządzanie kryzysowe

Pobierz podanie o przyjęcie na studia

Masz pytania? skontaktuj się z nami

Uczelnia Korczaka
Instytut Kształcenia Kadr w Poznaniu

ul. Św. Marcin 69
61–808 Poznań

tel. komórkowy 798 270 377
email: ikk.poznan@uczelniakorczaka.pl

© 2016 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu