Zamówienia publiczne

Studia podyplomowe

Start studiów

Cel studiów

Studia z zakresu zamówień publicznych pozwalają na zdobycie umiejętności i kwalifikacji do wykonywania zawodu specjalisty do spraw zamówień publicznych (kod 242225 według Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu ich stosowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r.). W ramach studiów podyplomowych podniesiona zostanie wiedza w zakresie rozwiązań prawnych sprawiających najwięcej trudności podmiotom uczestniczącym w rynku zamówień publicznych, także przez bezpośredni, stały kontakt ze specjalistami, praktykami oraz wymianę poglądów i doświadczeń, rozwiązywanie problemów.

Opłaty

4490,00 zł (z możliwością płatności ratalnej)

Czas trwania

2 semestry (180 godzin)

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

Posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

Zasady rekrutacji

1. Złożenie formularza zgłoszeniowego

2. Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

3. Dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie

Pobierz podanie o przyjęcie na studia

Masz pytania? skontaktuj się z nami

Biuro Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Poznaniu
ul. Św. Marcin 69
61–808 Poznań

tel. 61 853 62 03
tel. komórkowy 798 270 377
studia@twp-poznan.pl

© 2016 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu