Zamówienia publiczne

Studia podyplomowe

Start studiów

Cel studiów

Warto studiować, bo…

  • nabycie umiejętności i kwalifikacje do wykonywania zawodu specjalisty ds. zamówień publicznych (kod 242225 wg klasyfikacji zawodów i specjalności)
  • nabędziesz umiejętności praktycznych w zakresie samodzielnego przygotowania i przeprowadzania postępowań przetargowych

Czego się nauczysz?

  • umiejętności praktycznych i teoretycznych z zakresu Prawa zamówień publicznych
  • samodzielnego zarządzania procesem udzielania zamówienia lub ubiegania się o zamówienie publiczne
  • praktycznego stosowania procedur udzielania zamówień publicznych oraz tworzenia odpowiedniej dokumentacji przetargowej
  • identyfikowania problemów, które mogą się pojawić w trakcie przebiegu procesu udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych oraz im przeciwdziałać lub je rozwiązywać

Opłaty

Studiuj już od 2410 zł za semestr!

Czas trwania

2 semestry

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

  • posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

Zasady rekrutacji

Zamówienia publiczne

Pobierz podanie o przyjęcie na studia

Masz pytania? skontaktuj się z nami

Uczelnia Korczaka Instytut Kształcenia Kadr w Poznaniu
ul. Św. Marcin 69
61–808 Poznań

tel. komórkowy 798 270 377
email: ikk.poznan@uczelniakorczaka.pl

© 2016 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu