Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Studia podyplomowe

Start studiów

Cel studiów

  • zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej zagadnień współczesnej edukacji i rehabilitacji osób o zaburzonym rozwoju, a także poradnictwa na ich rzecz
  • zapoznanie z zasadami terapeutycznego postępowania w pracy z tymi osobami oraz zdobycie kompetencji w zakresie diagnozowania ich potrzeb w celu zaplanowania indywidualnego rozwoju.

Opłaty

4490,00 zł (z możliwością płatności ratalnej)

Czas trwania

3 semestry

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

  • ukończone studia magisterskie, względnie zawodowe (licencjat)
  • posiadanie przygotowania pedagogicznego.

Zasady rekrutacji

1. Złożenie formularza zgłoszeniowego

2. Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

3. Dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie

Pobierz podanie o przyjęcie na studia

Masz pytania? skontaktuj się z nami

Biuro Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Poznaniu
ul. Św. Marcin 69
61–808 Poznań

tel. 61 853 62 03
tel. komórkowy 798 270 377
studia@twp-poznan.pl

© 2016 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu