Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Studia podyplomowe

Start studiów

Cel studiów

 • poznanie organizacji i prowadzenia procesu szeroko zakrojonej diagnozy funkcjonalnej mającej na celu rozpoznanie potencjalnych możliwości i potrzeb małego dziecka z zaburzeniami rozwojowymi / niepełnosprawnością
 • poznanie zaburzeń charakterystycznych dla poszczególnych niepełnosprawności małego dziecka
 • poznanie metod terapeutycznych i form pracy terapeutycznej z dzieckiem
 • poznanie zajęć terapeutycznych prowadzonych zgodnie z programami, potrzebami i możliwościami dziecka
 • poznanie zasad prowadzenia porad i konsultacji dla  rodziców i opiekunów małego dziecka z zaburzeniami rozwojowymi
 • poznanie zasad wspierania rodziny w przygotowaniu i stworzeniu odpowiednich warunków wspierających rozwój dziecka
 • poznanie zasad współpracy z zespołem specjalistów z różnych dziedzin, konsultując potrzeby dziecka i wdrażanie zaleceń do programu
 • poznanie zasad i narzędzi do oceny postępów dziecka, dokonując ewaluacji programów na bieżąco zgodnie z potrzebami dziecka i priorytetami rodziny
 • poznanie zasad organizowania procesu wczesnego wspomagania rozwoju.

Opłaty

4090,00 zł (możliwość płatności ratalnej)

Czas trwania

3 semestry, 350 godzin plus 150 godzin praktyk

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
 • posiadanie przygotowania pedagogicznego.

Zasady rekrutacji

1. Złożenie formularza zgłoszeniowego

2. Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

3. Dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie

Pobierz podanie o przyjęcie na studia

Masz pytania? skontaktuj się z nami

Biuro Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Poznaniu
ul. Św. Marcin 69
61–808 Poznań

tel. 61 853 62 03
tel. komórkowy 798 270 377
studia@twp-poznan.pl

© 2016 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu