Przygotowanie pedagogiczne

Studia podyplomowe

Cel studiów

Warto studiować, bo …

  • zdobędziesz kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela, a także we wszystkich zawodach, w których wymagane jest przygotowanie pedagogiczne
  • uzyskasz wiedzę dotyczącą podstaw m.in. z pedagogiki, psychologii, dydaktyki

Czego się nauczysz?

  • pracy z uczniami z wielu kultur
  • przygotowania i ewaluacji programu kształcenia
  • projektowania procesu dydaktyczno-wychowawczego
  • diagnozy pedagogicznej i doboru form i środków oddziaływań w zależności od potrzeb ucznia
  • podstawy programowej nauczanego przedmiotu
  • nowoczesnych form nauczania, w tym wykorzystujących technologie cyfrowe

Podstawa prawna

Zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 1575/2017). Program jest przygotowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 25 lipca 2019 w sprawie standardów przygotowania do zawodu nauczyciela (Dz. U. 1450/2019).

Opłaty

Studiuj już od 642 zł (płatność ratalna) (psychologowie – 553 zł) !

Czas trwania

  • 3 semestry – 390 godzin zajęć plus 150 godzin praktyk pedagogicznych

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

  • Ukończenie studiów I lub II stopnia zgodnych z kierunkiem nauczania.  UWAGA! Absolwenci studiów I stopnia zdobywają kwalifikacje wyłącznie do nauczania w szkołach podstawowych. Do nauczania w szkołach ponadpodstawowych i innych placówkach oświatowych wymagane jest ukończenie studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. 

Zasady rekrutacji

Przygotowanie pedagogiczne

Pobierz podanie o przyjęcie na studia

Masz pytania? skontaktuj się z nami

Uczelnia Korczaka Instytut Kształcenia Kadr w Poznaniu
ul. Św. Marcin 69
61–808 Poznań

tel. 798 270 377
email: ikk.poznan@uczelniakorczaka.pl

© 2016 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu