Przygotowanie pedagogiczne

Studia podyplomowe

Start studiów

Cel studiów

Zdobycie kwalifikacji do pracy w charakterze nauczyciela, a także we wszystkich zawodach, w których wymagane jest przygotowanie pedagogiczne określone w przepisach oświatowych.

Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne to program dający kwalifikacje pedagogiczne, przeznaczone dla absolwentów rozmaitych kierunków studiów, którzy chcieliby realizować swe zawodowe cele w szkole, a nie posiadają określonego przepisami MEN przygotowania pedagogicznego. Program studiów został przygotowany zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli . Szczegółowy program został oparty natomiast o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela i w całości spełnia wymagania przygotowania pedagogicznego.

Podstawa prawna

Zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 1575/2017). Program jest przygotowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 25 lipca 2019 w sprawie standardów przygotowania do zawodu nauczyciela (Dz. U. 1450/2019).

Opłaty

2590,00 zł (z możliwością rozłożenia na raty)

Czas trwania

3 semestry — 350 godzin plus 150 godzin praktyk pedagogicznych

Zajęcia realizowane w Poznaniu.

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

Ukończenie studiów I lub II stopnia zgodnych z kierunkiem nauczania.

Zasady rekrutacji

1. Złożenie formularza zgłoszeniowego

2. Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

3. Dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie

Pobierz podanie o przyjęcie na studia

Masz pytania? skontaktuj się z nami

Biuro Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Poznaniu
ul. Św. Marcin 69
61–808 Poznań

tel. 61 853 62 03
tel. komórkowy 798 270 377
studia@twp-poznan.pl

© 2016 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu