Pedagogika korekcyjno – kompensacyjna

Studia podyplomowe

Start studiów

Cel studiów

Zdobycie wiedzy i umiejętności – kompetencji w zakresie pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W trakcie studiów słuchacz zdobywa nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim umiejętności praktyczne z zakresu korekcji fragmentarycznych deficytów rozwojowych utrudniających dzieciom uczenie się, a także z zakresu zaburzeń artykulacji oraz wyposażenie zostaje w warsztat diagnostyczny. Studia gwarantują praktyczne przygotowanie do pracy z dzieckiem lub uczniem wymagającym stosowania specjalistycznych metod i form pracy. Zawarte w programie elementy socjoterapii umożliwią absolwentowi pracę z dzieckiem zagrożonym niedostosowaniem społecznym i wykluczeniem.

Opłaty

3190,00 zł (z możliwością płatności ratalnej)

Czas trwania

3 semestry

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

Posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia na kierunku pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie.

Zasady rekrutacji

1. Złożenie formularza zgłoszeniowego

2. Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

3. Dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie

Pobierz podanie o przyjęcie na studia

Masz pytania? skontaktuj się z nami

Biuro Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Poznaniu
ul. Św. Marcin 69
61–808 Poznań

tel. 61 853 62 03
tel. komórkowy 798 270 377
studia@twp-poznan.pl

© 2016 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu