Neurologopedia profilowana

Studia podyplomowe

Start studiów

Cel studiów

Przygotowanie do podjęcia pracy w przedszkolu i szkole, w poradniach specjalistycznych, służbie zdrowia, w instytucjach profilaktyki logopedycznej, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz własnym gabinecie neurologopedycznym.

Opłaty

7290,00 zł (możliwość płatności ratalnej)

Czas trwania

3 semestry, 500 godzin (zajęcia dydaktyczne, praktyki zewnętrzne)

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

Ukończone studia I lub II stopnia.

Zasady rekrutacji

1. Złożenie formularza zgłoszeniowego

2. Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

3. Dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie

Pobierz podanie o przyjęcie na studia

Masz pytania? skontaktuj się z nami

Biuro Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Poznaniu
ul. Św. Marcin 69
61–808 Poznań

tel. 61 853 62 03
tel. komórkowy 798 270 377
studia@twp-poznan.pl

© 2016 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu