Start studiów

Cel studiów

  • zdobycie szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy niezbędnej do trafnej diagnozy  i  skutecznej terapii z wykorzystaniem  współczesnych metod i technik pracy logopedycznej
  • przygotowanie do zawodu logopedy.

Opłaty

5190,00 zł (możliwość płatności ratalnej)

Czas trwania

4 semestry

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

  • posiadanie dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich
  • nienaganna wymowa, dobry słuch i umiejętności komunikacyjne
  • pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej
  • zaświadczenie z gabinetu logopedycznego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy.

Zasady rekrutacji

1. Złożenie formularza zgłoszeniowego

2. Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

3. Dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie

Pobierz podanie o przyjęcie na studia

Masz pytania? skontaktuj się z nami

Biuro Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Poznaniu
ul. Św. Marcin 69
61–808 Poznań

tel. 61 853 62 03
tel. komórkowy 798 270 377
studia@twp-poznan.pl

© 2016 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu