Interwencja kryzysowa – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Studia podyplomowe

Start studiów

Cel studiów

  • nabycie przez studentów wiedzy z obszarów psychologii kryzysu, interwencji kryzysowej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  • wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności pozwalające na efektywną pracę z osobami i rodzinami dotkniętymi problemem przemocy.

Opłaty

3190,00 zł (możliwość płatności ratalnej)

Czas trwania

3 semestry

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

  • posiadanie wykształcenia wyższego co najmniej na poziomie studiów I-go stopnia
  • posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu psychologii.

Zasady rekrutacji

1. Złożenie formularza zgłoszeniowego

2. Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

3. Dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie

Pobierz podanie o przyjęcie na studia

Masz pytania? skontaktuj się z nami

Biuro Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Poznaniu
ul. Św. Marcin 69
61–808 Poznań

tel. 61 853 62 03
tel. komórkowy 798 270 377

studia@twp-poznan.pl

© 2016 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu