Integracja sensoryczna

Studia podyplomowe

Start studiów

Cel studiów

  • zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy jako terapeuta SI w placówkach edukacji specjalnej, integracyjnej i ogólnodostępnej, ośrodkach wczesnego wspomagania, poradniach pedagogiczno-psychologicznych (prowadzonych również przez NFZ), specjalistycznych, organizacjach pozarządowych
  • zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej zagadnień współczesnej edukacji i rehabilitacji osób o zaburzonym rozwoju sensomotorycznym, a także poradnictwa na ich rzecz
  • zapoznanie się z zasadami  terapeutycznego postępowania w pracy z tymi osobami oraz zdobycie kompetencji w zakresie diagnozowania ich potrzeb w celu zaplanowania indywidualnej terapii.

Opłaty

7490,00 zł (z możliwością płatności ratalnej)

Czas trwania

3 semestry – 350 godzin plus 50 godzin praktyk

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

Posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.

Zasady rekrutacji

1. Złożenie formularza zgłoszeniowego

2. Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

3. Dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie

Pobierz podanie o przyjęcie na studia

Masz pytania? skontaktuj się z nami

Biuro Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Poznaniu
ul. Św. Marcin 69

tel. 61 853 62 03
tel. komórkowy 798 270 377
studia@twp-poznan.pl

© 2016 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu