Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego

Studia podyplomowe

Start studiów

Cel studiów

  • wyposażenie słuchacza w wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu neurobiologicznych podstaw procesów integracji sensorycznej, metody integracji sensorycznej, psychologii rozwojowej i klinicznej, neurologii dziecięcej
  • nabycie pełnych uprawnień do diagnozy i terapii zaburzeń przetwarzania sensorycznego z wykorzystaniem różnorodnych procedur wśród dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi, tj. z niepełnosprawnością intelektualną, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z opóźnionym rozwojem mowy, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ADHD, FAS, z zaburzeniami zachowania i dysfunkcją ruchu, a także z dysleksją i dyspraksją
  • nabycie umiejętności opracowywania i realizowania indywidualnych programów terapeutycznych z zakresu integracji sensorycznej, sporządzania pisemnych diagnoz oraz oceny efektywności podejmowanych wobec dziecka działań terapeutycznych.

Opłaty

4900,00 zł (możliwość płatności ratalnej)

Czas trwania

3 semestry — 350 godzin plus 150 godzin praktyk

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

Ukończone studia licencjackie lub magisterskie z zakresu pedagogiki, psychologii, logopedii, terapii zajęciowej i pokrewnych.

Zasady rekrutacji

1. Złożenie formularza zgłoszeniowego

2. Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

3. Dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie

Pobierz podanie o przyjęcie na studia

Masz pytania? skontaktuj się z nami

Biuro Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Poznaniu
ul. Św. Marcin 69
61–808 Poznań

tel. 61 853 62 03
tel. komórkowy 798 270 377
studia@twp-poznan.pl

© 2016 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu