Diagnoza i terapia pedagogiczna

Studia podyplomowe

Start studiów

Cel studiów

Wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności umożliwiające prowadzenie diagnozy i terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, emocjonalno-społecznymi oraz specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Podstawa prawna

Program studiów przewiduje poznawanie klasycznych i alternatywnych metod i technik terapii pedagogicznej, narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych w procesie diagnostyczno-terapeutycznym oraz treści z zakresu metodyki prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją rozwojową, dyskalkulią). Studia przygotowują do pracy na stanowisku pedagoga w poradniach psychologiczno-pedagogicznych prowadzącego diagnozę i terapię pedagogiczną oraz nauczyciela specjalisty terapii pedagogicznej prowadzącego zajęcia specjalistyczne w przedszkolu, szkole podstawowej i placówce, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Opłaty

3590,00 zł (możliwość płatności ratalnej)

Czas trwania

3 semestry

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

  • ukończone studia I lub II stopnia na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna lub innym kierunku humanistycznym i społecznym
  • posiadanie przygotowania pedagogicznego

Zasady rekrutacji

1. Złożenie formularza zgłoszeniowego

2. Dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis uczelniany)

3. Dwie fotografie 35×45 mm, podpisane na odwrocie

Pobierz podanie o przyjęcie na studia

Masz pytania? skontaktuj się z nami

Biuro Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Poznaniu
ul. Św. Marcin 69
61–808 Poznań

tel. 61 853 62 03
tel. komórkowy 798 270 377
studia@twp-poznan.pl

© 2016 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu