Wykorzystywanie koncepcji Planu Daltońskiego w edukacji wczesnoszkolnej

Kursy i szkolenia

Terminy

7 kwietnia 2018, g. 11.30

Miejsce kursu

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Poznaniu ul. Św. Marcin 69, Poznań

Koszt

120,00 zł

Łączna liczba godzin

6 godzin

Program

Wykorzystywanie koncepcji Planu Daltońskiego w edukacji wczesnoszkolnej. Poznawanie podstawowych założeń koncepcji Planu Daltońskiego, oraz sposobów jej realizacji w pracy z dziećmi.

“Plan daltoński polega na metodzie indywidualnej pracy uczniów a więc zrywa z tradycyjnym sztywnym klasowo lekcyjnym systemem nauczania. Twórczynią tego systemu jest amerykańska nauczycielka Helena Parkhurst (1887–1957) która przedstawiła swą koncepcję w książce pt. „Wykształcenie wg planu daltońskiego”. Myśl organizowania pracy indywidualnie zrodziła się u Parkhurst ok. 1905 roku, kiedy zaczynając swą karierę nauczycielską zmuszona była pracować z kilkoma klasami jednocześnie. Wtedy to właśnie wpadła na pomysł indywidualnej nauki każdego z uczniów. Poprosiła starszych uczniów, aby pomogli młodszym oraz przy ich pomocy przerobiła magazyn szkolny w klasę, w której każdy kąt przeznaczyła na inny przedmiot. Parkhurst chciała, aby nauczanie masowe w klasie zastąpić samodzielnym uczeniem się dzieci w szkole, pozwolić dzieciom uczyć się we własnym tempie, pobudzić do współpracy, zastosować indywidualne sprawdzanie wyników pracy u każdego ucznia przez nauczyciela”.
RoelRohner
Konsultant do spraw międzynarodowych — Dalton International

Zajęcia poprowadzi wykładowca, praktyk i wieloletni specjalista w tej dziedzinie
dr Dorota Domagała

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej (obecnie kl.II) w Szkole Podstawowej
w Śmiglu, wykładowca Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej
w Środzie Wielkopolskiej oraz Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM.

„Innowacyjne warsztaty” to zajęcia rozwijające kompetencje nauczycieli oraz osób pracujących z dziećmi. Zajęcia prowadzone będą w formie ośmiogodzinnych warsztatów w siedzibie Oddziału Regionalnego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, przy ulicy Św. Marcin 69 w Poznaniu. Każdy z warsztatów płatny jest oddzielnie. Uczestnik sam dokonuje wyboru w ilu i jakich warsztatach weźmie udział. Ukończenie każdego z warsztatów będzie potwierdzone stosownym certyfikatem wystawionym przez TWP.

Prowadzimy warsztaty dla rad pedagogicznych

Na liście warsztatów znajdują się:

1.   Modyfikacje edukacyjno-wychowawcze dla dzieci z ADHD.

2.   Wykorzystywanie elementów Integracji Sensorycznej w pracy z dziećmi.

3.   Tworzenie opowieści terapeutycznych.

4.   Trening zastępowania agresji.

5.   Wykorzystywanie koncepcji Planu Daltońskiego w edukacji wczesnoszkolnej.

6.   Magia rysunku.

7.   Tajemnice warsztatu malarskiego.

8.   Zajęcia interdyscyplinarne: słowo-ruch-dźwięk-obraz.

9.   Techniki uczenia się.

10.   Skuteczność technologii informacyjnych w edukacji.

11.   Metodyka nauczania przedmiotów społeczno-przyrodniczych dzieci przedszkolnych i w klasach I-III.

12.   Edukacja techniczna w przedszkolu.

13.   Edukacja techniczna na poziomie szkolnym.

14.   Współczesne aspekty potrzeby uczenia się matematyki.

15.   Czytanie wrażeniowe – nowy sposób czytania grupie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, z towarzyszeniem ruchu,     śpiewu, mimiki, a nawet tańca na siedząco.

16.   Zabawy z klimatem – pomysły na integrowanie i budowanie dobrych relacji w grupie dzieci wczesnoszkolnych.

17.   Książki i opowieści do zadań specjalnych.

18.   Zabawa w czytanie

19.   Nauczanie kontekstowe w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej.

20.   Nauczyciel wzorem pięknej i poprawnej polszczyzny.

21.   Warsztat pięknego pisanie – zajęcia z zakresu kaligrafii.

22.   Wokół muzyki ludowej.

23.   Muzykujemy na instrumentach.

24.   Nauka słuchania muzyki.

25.   Piosenki na cztery pory roku.

26.   „Ciało przedszkolaka źródłem dźwięku i ruchu”.

Zasady rekrutacji

Należy pobrać formularz zgłoszeniowy, wypełnić go i przesłać na adres mailowy: kursy@twp-poznan.pl.

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Masz pytania? skontaktuj się z nami

Biuro Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Poznaniu
ul. Św. Marcin 69
61–808 Poznań
tel. 61 853 62 03
tel. komórkowy 798 270 377
email kursy@twp-poznan.home.pl

© 2016 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu