Prowadzenie dokumentacji awansu zawodowego

Kursy i szkolenia

Terminy

25.09.2018, godz. 16.00–19.00

Miejsce kursu

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej ul. Św. Marcin 69 61-808 Poznań

Koszt

150,00 zł

Łączna liczba godzin

4 godziny

Program

W programie:
1. Przepisy związane z awansem zawodowym nauczycieli
2. Zasady sporządzania dokumentacji na poszczególne stopnie awansu zawodowego
3. Omówienie wzorów druków.

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Po zakończeniu części merytorycznej i praktycznej, przewidziany jest czas na pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów przedstawionych przez uczestnika szkolenia.

Prowadzący szkolenie:

Blandyna Kędzierska — Ekspert w zakresie zarządzania oświatą, awansu zawodowego nauczycieli z doświadczeniem na stanowisku specjalisty ds. awansu zawodowego w Urzędzie Miasta Poznania, pracownik organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Zasady rekrutacji

Należy pobrać formularz zgłoszeniowy, wypełnić go i przesłać na adres mailowy: kursy@twp-poznan.pl.

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Masz pytania? skontaktuj się z nami

Biuro Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Poznaniu
ul. Św. Marcin 69
61–808 Poznań
tel. 61 853 62 03
tel. komórkowy 798 270 377
email kursy@twp-poznan.pl

© 2016 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu