Kariera zawodowa nauczyciela - wszystko o awansie i doskonaleniu nauczycieli

Kursy i szkolenia

Terminy

9 kwietnia 2019, godz. 16.00

lub

14 maja 2019, godz. 16.00

Miejsce kursu

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej ul. Św. Marcin 69 61-808 Poznań

Koszt

150,00 zł

Łączna liczba godzin

4 godziny

Program

1. Akty prawne w awansie zawodowym nauczycieli
2. Regulacje w zakresie oceny pracy
3. Nowe zasady przebiegu ścieżki awansu zawodowego
4. Postępowanie egzaminacyjne i postępowanie kwalifikacyjne
5. Doskonalenie zawodowe nauczycieli
6. Odpowiedzi na pytania i konsultacje indywidualne

 

Prowadzący zajęcia:
Blandyna Kędzierska — Ekspert w zakresie zarządzania oświatą, awansu zawodowego z doświadczeniem na stanowisku specjalisty ds awansu zawodowego w Urzędzie Miasta Poznania, pracownik organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Zasady rekrutacji

Należy pobrać formularz zgłoszeniowy, wypełnić go i przesłać na adres mailowy: kursy@twp-poznan.pl.

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Masz pytania? skontaktuj się z nami

Biuro Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Poznaniu
ul. Św. Marcin 69
61–808 Poznań

tel. 61 853 62 03
tel. komórkowy 798 270 377
email kursy@twp-poznan.home.pl

© 2016 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu