Jak zgodnie z przepisami prowadzić dokumentację awansu zawodowego nauczycieli?

Kursy i szkolenia

Terminy

23.05.2018 r. — godz. 14.00

Miejsce kursu

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Poznaniu ul. Św. Marcin 69

Koszt

150,00 zł

Łączna liczba godzin

4 godziny

Program

I. Akty prawne w awansie zawodowym nauczycieli:

 • ustawa Karta Nauczyciela po zmianach,
 • ustawa o finansowaniu zadań oświatowych,
 • akty wykonawcze.

II. Dokumentacja związana ze stażem na stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego:

 • plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty,
 • obowiązki dyrektora oraz opiekuna stażu,
 • sprawozdanie z realizacji planu rozwoju oraz ocena dorobku zawodowego/ocena pracy,
 • zaświadczenie o zrealizowanym stażu.

 

III. Dokumentacja związana ze stażem na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego/dyplomowanego:

 • wniosek,
 • plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego/mianowanego,
 • obowiązki dyrektora oraz opiekuna stażu,
 • sprawozdanie z realizacji planu rozwoju oraz ocena dorobku zawodowego/ocena pracy,
 • zaświadczenie o zrealizowanym stażu.

IV. Postępowanie kwalifikacyjne – od złożenia wniosku do wydania decyzji.

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Po zakończeniu części merytorycznej i praktycznej szkolenia przewidziany jest czas na pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów przedstawionych przez uczestnika szkolenia.

Zasady rekrutacji

Należy pobrać formularz zgłoszeniowy, wypełnić go i przesłać na adres mailowy: kursy@twp-poznan.pl.

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Masz pytania? skontaktuj się z nami

Biuro Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Poznaniu
ul. Św. Marcin 69
61–808 Poznań
tel. 61 853 62 03
tel. komórkowy 798 270 377
e-mail: biuro.twp@gmail.com

© 2016 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu