Dokumentacja kadrowa od 2019 roku

Kursy i szkolenia

Terminy

11 kwietnia 2019, godz. 16.00

Miejsce kursu

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej ul. Św. Marcin 69 61-808 Poznań

Koszt

150,00 zł

Łączna liczba godzin

4 godziny

Program

 1. Przechowywanie dokumentacji dotyczącej stosunku pracy oraz akt osobowych
 2. Ponowne zatrudnienie a dokumentacja pracownicza
 3. Działania pracodawcy po zakończeniu stosunku pracy
 4. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej
 5. Nowe rozporządzenie dotyczące dokumentacji pracowniczej
  a) cztery części akt osobowych
  b) nowe zasady numeracji akt osobowych
  c) zasady usuwania dokumentów z akt osobowych
 6. Przepisy przejściowe

Prowadzący zajęcia:
Blandyna Kędzierska — Ekspert w zakresie zarządzania oświatą, awansu zawodowego z doświadczeniem na stanowisku specjalisty ds awansu zawodowego w Urzędzie Miasta Poznania, pracownik organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Zasady rekrutacji

Należy pobrać formularz zgłoszeniowy, wypełnić go i przesłać na adres mailowy: kursy@twp-poznan.pl.

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Masz pytania? skontaktuj się z nami

Biuro Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Poznaniu
ul. Św. Marcin 69
61–808 Poznańtel. 61 853 62 03
tel. komórkowy 798 270 377
email kursy@twp-poznan.home.pl

© 2016 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu