Awans zawodowy dla nauczycieli po zmianach

Kursy i szkolenia

Terminy

31.01.2019, godz. 16.00–19.00

Miejsce kursu

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej ul. Św. Marcin 69 61-808 Poznań

Koszt

150,00 zł

Łączna liczba godzin

4 godziny

Program

W programie:
1. Akty prawne w awansie zawodowym nauczycieli
2. Ocena pracy zamiast oceny dorobku zawodowego
3. Stopień nauczyciela mianowanego dla nauczycieli akademickich
4. Nowe zasady przebiegu ścieżki awansu zawodowego nauczyciela stażysty, postępowanie egzaminacyjne
5. Wydłużenie okresów pracy w szkole przed rozpoczęciem stażu na kolejny stopień awansu zawodowego
6. Zasady stosowania przepisów dotychczasowych

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Po zakończeniu części merytorycznej i praktycznej szkolenia, przewidziany jest czas na pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów przedstawionych przez uczestnika szkolenia.

Prowadzący zajęcia:
Blandyna Kędzierska — Ekspert w zakresie zarządzania oświatą, awansu zawodowego z doświadczeniem na stanowisku specjalisty ds awansu zawodowego w Urzędzie Miasta Poznania, pracownik organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Zasady rekrutacji

Należy pobrać formularz zgłoszeniowy, wypełnić go i przesłać na adres mailowy: kursy@twp-poznan.pl.

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Masz pytania? skontaktuj się z nami

Biuro Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Poznaniu
ul. Św. Marcin 69
61–808 Poznań
tel. 61 853 62 03
tel. komórkowy 798 270 377
email kursy@twp-poznan.pl

© 2016 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu