Zarządzanie oświatą

Studia podyplomowe

Start studiów

Cel studiów

Celem studiów jest nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które pozwolą efektywnie wykonywać zadania kierownicze, wychowawcze i edukacyjne oraz skutecznie rozwiązywać problemy wynikające z funkcji kierownika zakładu pracy działającego w warunkach gospodarki wolnorynkowej.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek.

Opłaty

2400,00 zł (opłata za I semestr — 1200,00 zł)

Czas trwania

2 semestry (tryb zaoczny, zajęcia co drugi weekend)

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

Słuchaczami mogą być absolwenci studiów wyższych.

Zasady rekrutacji

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres: kursy@twp-poznan.pl

Pobierz podanie o przyjęcie na studia

Masz pytania? skontaktuj się z nami

Biuro Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Poznaniu
ul. Św. Marcin 69
61–808 Poznań
tel. 61 853 62 03
tel. komórkowy 798 270 377
email kursy@twp-poznan.pl

© 2016 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu