Zapobieganie agresji i przemocy w szkole + Trener Grupowy Treningu Zastępowania Agresji (ART)®

Studia podyplomowe

Start studiów

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli oraz pedagogów i psychologów szkolnych do skutecznego realizowania działań wychowawczych i profilaktycznych w celu tworzenia bezpiecznego i przyjaznego środowiska społecznego w szkole. Program proponowanej formy doskonalenia zawodowego nawiązuje do założeń drugiego celu szczegółowego rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, którego treść odnosi się do zapobiegania problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży.

Kurs Trener Grupowy Treningu Zastępowania Agresji (ART)®

Bez nazwy-1

nadaje kompetencje do prowadzenia:

  • treningu grupowego z młodzieżą agresywną;
  • treningu umiejętności prospołecznych;
  • treningu kontroli złości;
  • wnioskowania moralnego.

Kurs uprawnia do prowadzenia treningu zgodnie z licencją Trenera Grupowego (ART)® oraz do korzystania z pomocy dydaktycznych opracowanych przez twórców metody.

Grupy 12 osobowe.
Z placówek, w których nie ma jeszcze trenerów ART®, wskazany jest udział dwóch osób.

Podstawa prawna

Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Opłaty

Czesne za jeden semestr – 1400 zł
Nauka trwa 2 semestry — łącznie 2800,00 zł

Czas trwania

2 semestry

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I i II stopnia z przygotowaniem pedagogicznym.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja w toku.

Decyduje kolejność zgłoszeń

- Krok 1: wypełnienie podania o przyjęcia na studia,

- Krok 2: wypełniony formularz należy przesłać na adres mailowy kursy@twp-poznan.pl

 

Pobierz podanie o przyjęcie na studia

Masz pytania? skontaktuj się z nami

Biuro Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Poznaniu
ul. Św. Marcin 69
61–808 Poznań
tel. 61 853 62 03
tel. komórkowy 798 270 377
email kursy@twp-poznan.home.pl

© 2016 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu