Zapobieganie agresji i przemocy w szkole + Trener Grupowy Treningu Zastępowania Agresji (ART)®

Studia podyplomowe

Start studiów

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli oraz pedagogów i psychologów szkolnych do skutecznego realizowania działań wychowawczych i profilaktycznych w celu tworzenia bezpiecznego i przyjaznego środowiska społecznego w szkole. Program proponowanej formy doskonalenia zawodowego nawiązuje do założeń drugiego celu szczegółowego rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, którego treść odnosi się do zapobiegania problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży.

Kurs Trener Grupowy Treningu Zastępowania Agresji (ART)®

Bez nazwy-1

nadaje kompetencje do prowadzenia:

 • treningu grupowego z młodzieżą agresywną;
 • treningu umiejętności prospołecznych;
 • treningu kontroli złości;
 • wnioskowania moralnego.

Kurs uprawnia do prowadzenia treningu zgodnie z licencją Trenera Grupowego (ART)® oraz do korzystania z pomocy dydaktycznych opracowanych przez twórców metody.

Prowadząca kurs: Ewa Joanna Morawska – pedagog, trener komunikacji interpersonalnej, jedyna w Polsce, a jedna z dwóch kobiet na świecie, promowanych przez twórców ART® jako Mistrz Trenerski (ART)® – Treningu Zastępowania Agresji. Współautorka programu „Dziękuję, Nie” i „Praktyk Zastępowania Agresji (ART)”.

Grupy 12 osobowe.
Z placówek, w których nie ma jeszcze trenerów ART®, wskazany jest udział dwóch osób.

Podstawa prawna

Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Opłaty

Czesne za jeden semestr – 1400 zł
Opłata za świadectwo – 30 zł
Wpisowe: Brak
Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Czas trwania

2 semestry

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I i II stopnia z przygotowaniem pedagogicznym.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja w toku.

Decyduje kolejność zgłoszeń

- Krok 1: wypełnienie podania o przyjęcia na studia,

- Krok 2: należy przesłać na adres mailowy kursy@twp-poznan.pl

 1. skan podania,
 2. skan dowodu osobistego,
 3. skan dyplomu ukończenia studiów,

- Krok 3: w związku z tym, że uruchomienie kierunku uzależnione jest od liczby zgłoszeń w połowie września poinformujemy kandydata o tym, czy uzbierała się grupa. Jeżeli tak, to wtedy prześlemy nr konta, na który należy wpłacić zaliczkę w wysokości 200 zł na poczet studiów. Ponadto, trzeba będzie dostarczyć do naszego sekretariatu następujące dokumenty:

 • wydrukowany ze strony kompletny i podpisany kwestionariusz osobowy,
 • potwierdzenie przelewu wpłaty 200,00 zł (jest to kwota w ramach płatności za studia)
 • dyplom ukończenia szkoły wyższej (ewentualnie potwierdzona kserokopia),
 • 1 fotografia (format legitymacyjny).

Pobierz podanie o przyjęcie na studia

Masz pytania? skontaktuj się z nami

Biuro Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Poznaniu
ul. Św. Marcin 69
61–808 Poznań
tel. 61 853 62 03
tel. komórkowy 798 270 377
email kursy@twp-poznan.home.pl

© 2016 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu