Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka

Studia podyplomowe

Start studiów

Cel studiów

Celem studiów jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie obecnych i przyszłych terapeutów/pedagogów wyposażonych w wiedzę oraz kompetencje i umiejętności w zakresie szeroko rozumianego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny.

Ramowy program studiów

W ramach studiów zrealizowane zostaną m.in. następujące przedmioty:

 • Podstawy rozwoju psychosomatycznego dziecka od poczęcia
 • Neurologiczne podstawy prawidłowego lub patologicznego rozwoju psychomotorycznego dziecka
 • Psychologia rozwojowa małego dziecka (od urodzenia do 6 roku życia)
 • Psychologia kliniczna
 • Diagnoza funkcjonalna dziecka niepełnosprawnego
 • Neurologopedia dziecięca
 • Wczesna interwencja logopedyczna
 • Rehabilitacja logopedyczna dzieci z zespołem wad wrodzonych
 • Pedagogika specjalna
 • Praca z dzieckiem autystycznym
 • Praca z rodziną dziecka objętego WWR
 • Pedagogiczne metody wspomagania rozwoju małego dziecka
 • Integracja sensoryczna
 • Projektowanie i ewaluacja indywidualnych programów rehabilitacyjnych/ terapeutycznych/ rewalidacyjnych
 • Podstawy fizjoterapii
 • Podstawy prawne organizowania wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka
 • Wybrane zagadnienia z prawa rodzinnego
 • Seminarium dyplomowe
 • praktyki

Sylwetka absolwenta

Absolwent zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do podjęcia pracy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradnie specjalistyczne, przedszkola, szkoły podstawowe, w tym szkoły specjalne

Kwalifikacje

Absolwent studiów uzyskuje nowe umiejętności do pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dzieckiem wymagającym wczesnego wspomagania rozwoju.

Podstawa prawna

3 semestry

Zajęcia odbywają się w siedzibie Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu
ul. Św. Marcin 69

Opłaty

Czesne za jeden semestr – 1800 zł
Opłata za świadectwo – 30 zł
Wpisowe: Brak
Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Czas trwania

3 semestry

Studia realizowane są jako trzysemestralne: 300 godz. i 50 godz. praktyk.

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

Studia kierowane są do absolwentów studiów magisterskich kierunków: psychologia, pedagogika lub pedagogika specjalna oraz logopedów zainteresowanych pracą w zespołach wspomagających rozwój małych dzieci, posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja w toku.

Decyduje kolejność zgłoszeń

- Krok 1: wypełnienie podania o przyjęcia na studia,

- Krok 2: należy przesłać na adres mailowy kursy@twp-poznan.pl

 1. skan podania,
 2. skan dowodu osobistego,
 3. skan dyplomu ukończenia studiów,

- Krok 3: w związku z tym, że uruchomienie kierunku uzależnione jest od liczby zgłoszeń w połowie września poinformujemy kandydata o tym, czy uzbierała się grupa. Jeżeli tak, to wtedy prześlemy nr konta, na który należy wpłacić zaliczkę w wysokości 200 zł na poczet studiów. Ponadto, trzeba będzie dostarczyć do naszego sekretariatu następujące dokumenty:

 • wydrukowany ze strony kompletny i podpisany kwestionariusz osobowy,
 • potwierdzenie przelewu wpłaty 200,00 zł (jest to kwota w ramach płatności za studia)
 • dyplom ukończenia szkoły wyższej (ewentualnie potwierdzona kserokopia),
 • 1 fotografia (format legitymacyjny).

Pobierz podanie o przyjęcie na studia

Masz pytania? skontaktuj się z nami

Biuro Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Poznaniu
ul. Św. Marcin 69
61–808 Poznań
tel. 61 853 62 03
tel. komórkowy 798 270 377
email kursy@twp-poznan.home.pl

© 2016 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu