Przygotowanie pedagogiczne

Studia podyplomowe

Start studiów

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu nauczyciela.
Absolwent będzie miał uprawnienia do zajmowania stanowiska nauczyciela, nauczania przedmiotu, prowadzenia zajęć.
Absolwenci studiów I stopnia nabędą przygotowanie wyłącznie do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych.
Absolwenci studiów II stopnia i jednolitych studiach magisterskich nabędą przygotowanie do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek.

 

 

Podstawa prawna

– rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Opłaty

3600, 00 zł

Czas trwania

3 semestry (zajęcia w trybie zaocznym, co drugi weekend)

Zajęcia odbywają się w siedzibie Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu
ul. Św. Marcin 69

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia, posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), lecz nie posiadających przygotowania pedagogicznego (psychologiczno-pedagogicznego, dydaktycznego i praktyki pedagogicznej) do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą w szkołach i placówkach oświatowych.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja w toku.

Decyduje kolejność zgłoszeń

- Krok 1: wypełnienie podania o przyjęcia na studia,

- Krok 2: wypełniony formularz należy przesłać na adres mailowy kursy@twp-poznan.pl

 

Pobierz podanie o przyjęcie na studia

Masz pytania? skontaktuj się z nami

Biuro Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Poznaniu
ul. Św. Marcin 69
61–808 Poznań
tel. 61 853 62 03
tel. komórkowy 798 270 377
email kursy@twp-poznan.home.pl

© 2016 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu