Edukator domowy (Guwerner)

Studia podyplomowe

Start studiów

Cel studiów

Nauczanie domowe staje się coraz bardziej popularna formą edukacji najmłodszych i swoista modą na profesjonalną opiekę nad dzieckiem połączoną z działaniami specjalistycznymi ukierunkowanymi na jego wszechstronny rozwój. Edukacja domowa jest bardzo popularna w wielu krajach (Wielka Brytania, USA Kanada, Australia) i ma duże szanse powodzenia w Polsce.

Adresatami studiów są: absolwenci studiów pedagogicznych i niepedagogicznych I lub II stopnia, a także jednolitych studiów magisterskich oraz nauczyciele emeryci zainteresowani uzyskaniem uprawnień do pracy w charakterze Nauczyciela domowego/Guwernera.

Celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy niezbędnej wiedzy i pozyskanie umiejętności i kompetencji z obszaru psychologii, pedagogiki, medycyny, socjologii, prawa niezbędnych do sprawowania profesjonalnej opieki i edukacji oraz stymulowania rozwoju dziecka do lat dziewięciu. Zdobyte kwalifikacje umożliwią efektywną opiekę nad dzieckiem połączoną z rozwijaniem jego kreatywności zgodnie z najnowszymi trendami wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. W czasie studiów słuchacze zdobędą kompetencje, które pozwolą im w warunkach domowych sprawować profesjonalną, pedagogiczną opiekę nad dziećmi oraz – w porozumieniu i współpracy z rodzicami –realizować treści edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Ramowy program studiów (360 godzin, w tym 120 godzin praktyki) realizowany będzie w kilku modułach:

 • Moduł I Rozwój dziecka i jego potrzeby
 • Moduł II Diagnozowanie potrzeb i rozwoju dziecka
 • Moduł III Zaburzenia rozwojowe i działania profilaktyczne
 • Moduł IV Wybrane problemy zdrowotne i ich leczenie
 • Moduł V Metody stymulowania rozwoju psychoruchowego dziecka
 • Moduł VI Dziecko chore i niepełnosprawne- metody usprawniania
 • Moduł VII Metodyka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Moduł VIII Pedagogika zabawy jako forma rozwoju dziecka
 • Moduł IX Współpraca z rodzicami
 • Seminarium
 • Praktyka

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, zgodnie z przyjętym harmonogramem i realizowane są przez pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie i współudziale specjalistów innych dyscyplin naukowych spoza uczelni i praktyków (grupy 25 osobowe)

Opłaty

Czesne za jeden semestr – 1400 zł
Opłata za świadectwo – 30 zł
Wpisowe: Brak
Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Czas trwania

2 semestry

Zajęcia odbywają się w siedzibie Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu
ul. Św. Marcin 69

Zasady rekrutacji

Rekrutacja w toku.

Decyduje kolejność zgłoszeń

- Krok 1: wypełnienie podania o przyjęcia na studia,

- Krok 2: należy przesłać na adres mailowy kursy@twp-poznan.pl

 1. skan podania,
 2. skan dowodu osobistego,
 3. skan dyplomu ukończenia studiów,

- Krok 3: w związku z tym, że uruchomienie kierunku uzależnione jest od liczby zgłoszeń w połowie września poinformujemy kandydata o tym, czy uzbierała się grupa. Jeżeli tak, to wtedy prześlemy nr konta, na który należy wpłacić zaliczkę w wysokości 200 zł na poczet studiów. Ponadto, trzeba będzie dostarczyć do naszego sekretariatu następujące dokumenty:

 • wydrukowany ze strony kompletny i podpisany kwestionariusz osobowy,
 • potwierdzenie przelewu wpłaty 200,00 zł (jest to kwota w ramach płatności za studia)
 • dyplom ukończenia szkoły wyższej (ewentualnie potwierdzona kserokopia),
 • 1 fotografia (format legitymacyjny).

Pobierz podanie o przyjęcie na studia

Masz pytania? skontaktuj się z nami

Biuro Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Poznaniu
ul. Św. Marcin 69
61–808 Poznań
tel. 61 853 62 03
tel. komórkowy 798 270 377
email kursy@twp-poznan.home.pl

© 2016 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu