Edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeń

Studia podyplomowe

Start studiów

Cel studiów

Zdobycie umiejętności i wiedzy do nauczania i terapii osób z autystycznego spektrum zaburzeń. Studia umożliwiają zdobycie kompetencji i umiejętności do prowadzenia (w zależności od wykształcenia kierunkowego) zajęć terapeutycznych dzieci z autystycznego spektrum zaburzeńw przedszkolach, przedszkolach integracyjnych, przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych, szkołach integracyjnych, szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych, dla dzieci i młodzieży z autystycznego spektrum zaburzeń oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w ośrodkach umożliwiających dzieciom
z autystycznego spektrum zaburzeń oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Podstawa prawna

  • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 nr 164 poz. 1365);
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17.01.2012 r. (poz. 131) w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela;
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013, poz. 532).

Opłaty

3000,00 zł (opłata za I semestr 1500,00 zł)

Czas trwania

2 semestry (tryb zaoczny, zajęcia odbywają się co drugi weekend miesiąca)

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne (nauczyciele/pedagodzy, pedagodzy specjalni, psycholodzy).

Zasady rekrutacji

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres: kursy@twp-poznan.pl

Pobierz podanie o przyjęcie na studia

Masz pytania? skontaktuj się z nami

Biuro Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Poznaniu
ul. Św. Marcin 69
61–808 Poznań
tel. 61 853 62 03
tel. komórkowy 798 270 377
email kursy@twp-poznan.pl

© 2016 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu