Animator pracy z seniorami

Studia podyplomowe

Start studiów

Cel studiów

Celem studiów jest rozwój kompetencji specjalistów do spraw organizowania i prowadzenia różnych form przedsięwzięć edukacyjnych, dedykowanych seniorom.

Studia na tym kierunku dostarczą wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu wspierania seniorów w środowisku rodzinnym, lokalnym i instytucjonalnym. Absolwent uzyska przygotowanie do pracy z seniorami.

Podstawa prawna

·         Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., art. 6. pkt. 5.

Opłaty

Czesne za jeden semestr – 1500 zł
Opłata za świadectwo – 30 zł
Wpisowe: Brak
Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Czas trwania

Studia trwają 2 semestry.

Zajęcia odbywają się w siedzibie Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu
ul. Św. Marcin 69

Wymagania stawiane kandydatom na studia podyplomowe

Słuchaczami mogą być absolwenci wyższych studiów I i II stopnia. Studia przeznaczone są dla pracowników organizacji pozarządowych, trenerów, animatorów, pedagogów, wolontariuszy, osób działających w projektach międzypokoleniowych, którzy pragną zdobyć bądź poszerzyć posiadane umiejętności i kompetencje.

Adresatami studiów są zarówno osoby, które mają już doświadczenie w pracy z seniorami, jak też osoby, które dopiero chcą zdobyć umiejętności w tym kierunku.

Oferta zajęć adresowana jest m.in. do przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji pomocy społecznej, instytucji edukacyjnych, a także animatorów kultury oraz do wszystkich osób zainteresowanych problematyką starzenia się i starości.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja w toku.

Decyduje kolejność zgłoszeń

- Krok 1: wypełnienie podania o przyjęcia na studia,

- Krok 2: należy przesłać na adres mailowy kursy@twp-poznan.pl

  1. skan podania,
  2. skan dowodu osobistego,
  3. skan dyplomu ukończenia studiów,

- Krok 3: w związku z tym, że uruchomienie kierunku uzależnione jest od liczby zgłoszeń w połowie września poinformujemy kandydata o tym, czy uzbierała się grupa. Jeżeli tak, to wtedy prześlemy nr konta, na który należy wpłacić zaliczkę w wysokości 200 zł na poczet studiów. Ponadto, trzeba będzie dostarczyć do naszego sekretariatu następujące dokumenty:

  • wydrukowany ze strony kompletny i podpisany kwestionariusz osobowy,
  • potwierdzenie przelewu wpłaty 200,00 zł (jest to kwota w ramach płatności za studia)
  • dyplom ukończenia szkoły wyższej (ewentualnie potwierdzona kserokopia),
  • 1 fotografia (format legitymacyjny).

Pobierz podanie o przyjęcie na studia

Masz pytania? skontaktuj się z nami

Biuro Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Poznaniu
ul. Św. Marcin 69
61–808 Poznań
tel. 61 853 62 03
tel. komórkowy 798 270 377
email kursy@twp-poznan.pl

© 2016 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu