Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli w 2018 r.

Kursy i szkolenia

Terminy

6.06.2018 r. — godz. 13.00

 

Miejsce kursu

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej ul. Św. Marcin 69, Poznań

Koszt

180,00 zł

Łączna liczba godzin

5 godzin

Program

Akty prawne w awansie zawodowym nauczycieli:

- ustawa Karta Nauczyciela po zmianach

- ustawa o finansowaniu zadań oświatowych

- akty wykonawcze.

Ocena pracy zamiast oceny dorobku zawodowego:

- zasady dokonywania oceny

- stopnie oceny

- wpływ oceny na rozwój zawodowy nauczyciela.

Stopień nauczyciela mianowanego dla nauczycieli akademickich:

- omówienie procedury.

Nowe zasady przebiegu ścieżki awansu zawodowego nauczyciela stażysty, postępowanie egzaminacyjne:

- wydłużenie okresu stażu dla nauczyciela stażysty

- postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego

- powoływanie komisji egzaminacyjnych.

Wydłużenie okresów pracy w szkole przed rozpoczęciem stażu na kolejny stopień awansu zawodowego:

- wydłużenie przerw pomiędzy stażami oraz wyjątki.

Zasady stosowania przepisów dotychczasowych — omówienie przepisów przejściowych.

 

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Po zakończeniu części merytorycznej i praktycznej szkolenia przewidziany jest czas na pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów przedstawionych przez uczestnika szkolenia.

 

Szkolenie poprowadzi Pani Blandyna Kędzierska — praktyk, zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. awansu zawodowego w Urzędzie Miasta Poznania, zajmująca się realizacją spraw z zakresu zadań i uprawnień organu prowadzącego placówki oświatowe, specjalista w zakresie zarządzania oświatą, administracji oraz doradztwie zawodowym.

Zasady rekrutacji

Należy pobrać formularz zgłoszeniowy, wypełnić go i przesłać na adres mailowy: kursy@twp-poznan.pl.

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Masz pytania? skontaktuj się z nami

Biuro Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Poznaniu
ul. Św. Marcin 69
61–808 Poznań
tel. 61 853 62 03
tel. komórkowy 798 270 377
email: kursy@twp-poznan.pl, biuro.twp@gmail.com

© 2016 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu