Głosuj na “Zasługujesz, żeby być w Centrum!” w PBO 2017

Aktualności

Kochani  Dobiega końca projekt #ŚwMarcinReAnimacja

Ten rok był tchnieniem życia dla Św. Marcina. Pojawili się  świetni ludzie, którzy wkładają serducho w Koalicję Św. Marcin i w Naszą Ulicę, generując genialne pomysły. Dbamy o wspólną przestrzeń razem i indywidualnie. Wszystko po to, by każdy tutaj czuł się dobrze i mógł znaleźć coś dla siebie 😉

Teraz przyszedł czas na projekt ogólnomiejski! “Zasługujesz, żeby być w CENTRUM”

w Poznański Budżet Obywatelski 2017

zagłosuj na  14   –> https://pbo2017.um.poznan.pl/i/pbo-2017/voting

Informacje o projekcie:

Cel

Projekt ma na celu przywrócenie zanikającej w polskich miastach, w tym również w Poznaniu, idei funkcjonowania centrum miasta jako jego salonu oraz głównego ośrodka kultury, handlu i usług. My, mieszkańcy, musimy nauczyć się korzystania z potencjału, jaki oferuje miasto, poprzez wsparcie zachowań promiejskich, lokalnych usług, handlu, a także gastronomii.

Cele projektu:

 promocja atrakcji oferowanych przez przestrzeń śródmiejską,

 zwiększenie świadomości wśród mieszkańców Poznania dotyczącej funkcjonujących w centrum miasta lokali handlowych, gastronomicznych i usługowych,

 zbudowanie współpracy między przedsiębiorcami świadczącymi swoje usługi w Śródmieściu. Zakłada kształtowanie nowego mieszczaństwa przy udziale mieszkańców i przedsiębiorców. Projekt powinien sprzyjać ożywieniu gospodarczemu oraz powodować wzrost liczby użytkowników śródmiejskiej przestrzeni publicznej. Zakłada kształtowanie nawyku doceniania wartości miasta, jak również stopniowy wzrost poziomu ekonomicznego lokalnych firm poprzez współpracę z przedsiębiorcami i mieszkańcami. Projekt pozwala na budowanie świadomości bogactwa kulturowego przestrzeni centrum, które nie wykluczając żadnego z użytkowników, pozostaje w kontraście do komercyjnych przestrzeni handlowych.

Wydarzenia w projekcie

MIEJSKI TRYB ŻYCIA – dla mieszkańców oraz ANIOŁY BIZNESU dla przedsiebiorców

PRZYJAZNE ŚRÓDMIEŚCIE Korzyści z odwiedzenia usług w centrum. Aktywizacja miejsc kultury – w zamian za udział bilet do teatru, kina, muzeum. Lokale „bardzo przyjazne” – miejsca, gdzie można bezpłatnie: skorzystać z WC, wypić wodę, naprawić rower, przyjść z pupilem. Większa liczba klientów poprzez zaprojektowanie kombinacji rabatów dla usług, które łączyłyby się w lokalach. Promowanie miejskiego trybu życia. Scenariusz dnia dla grup wiekowych (promocje, łatwość korzystania z usług). Wybór punktów usługowych w zależności od potrzeb, krótki czas przejścia, atrakcyjność z uwagi na otoczenie. Dzień z Dzieckiem, Dzień Studenta, Dzień Emeryta itp., np. „Nowoczesne Śródmieście”, „Artystyczne popołudnie”, „Esencja historii”.

SAVOIR VIVRE Zasady korzystania z przestrzeni, dostępne w formie broszur, krótkich scenek podczas podróży. Wykorzystanie doświadczenia właścicieli lokali w obsłudze klientów oraz jakości sprzedaży. Kształtowanie świadomości, iż korzystanie z centrów handlowych jest niekorzystne dla Śródmieścia. Wykorzystanie wartości historycznych, osiągnięć, aby wykreować „legendę” Śródmieścia. POZNAJ SĄSIADA Zintegrowanie mieszkańców, np. „Miejska wypożyczalnia rzeczy różnych”, wykorzystanie umiejętności sąsiedzkich, warsztaty hobbystyczne, tymczasowe kluby społeczne. Współpraca między przedsiębiorcami – polecanie usług „Małe Dni Lokalne” – kilka dni w roku, aby integrować lokalnych przedsiębiorców oraz nawiązać relację z odwiedzającymi.

KULTURA I EDUKACJA Koncerty, peformance, wystawy, wydarzenia itp. w celu edukacji i promocji. Promowanie miejscowych ośrodków kultury, informacja dotycząca lokalnych wydarzeń w lokalach. Dodatek do rachunku w formie „zaproszenia” na wydarzenie kulturalne.

Wędrująca klubokawiarnia Cykliczne spotkania w wybranych miejscach (lokalach). Liczymy na wymianę doświadczeń w wielu obszarach życia miejskiego. To będzie czas bycia razem, nawiązywania więzi lokalnych i przyjacielskich. Promowanie dziedzictwa historyczno-kulturowego. Warsztaty urbanistyczno-ekonomiczno–estetyczne z ekspertem

WSPÓLNE STANDARDY Spójny system oznaczeń lokali biorących udział w akcjach oraz przyjęcie wspólnych standardów. Zmiana wizerunku: porady, nowe logo, szyld Inwentaryzacja, stworzenie mapy z dziedzinami przestrzeni publicznych (usługi, handel, kultura, rekreacja, komunikacja). Mapa jak w centrach handlowych z podziałem usług, przestrzeni (aplikacja mobilna).

© 2016 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu