Konkurs “Pamiętajmy o ogrodach”

Aktualności

Organizatorem konkursu jest Miasto Poznań we współpartnerstwie
Koalicją Święty Marcin oraz Towarzystwem Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu.

Celem konkursu jest przede wszystkim zachęcenie mieszkańców ulicy Św. Marcina do dbałości o najbliższe otoczenie, a co za tym idzie podniesienie atrakcyjności i walorów estetycznych przestrzeni publicznej miasta oraz jego promocja. Ponadto, chcemy stworzyć “modę” na ukwiecanie i zazielenianie balkonów, a także zewnętrzne parapety okienne, bramy, witryny lokali usługowo-handlowych.

Zgłoszone do konkursu obiekty będą oceniane w trzech kategoriach:

I – najpiękniej ukwiecony i zazieleniony balkon lub parapet zewnętrzny

II – najpiękniej ukwiecona i zazieleniona witryna

III – najpiękniej ukwiecona frontowa elewacja budynku

Przewidziane są nagrody dla trzech pierwszych miejsc
w każdej kategorii

Czas trwania konkursu: 21.05.2016 – 21.09.2016.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do 22.08.2016 r.

Konsultacje oraz wydawanie sadzonek odbędą się w dwóch terminach: 24.06.2016 od 1700 do 1900  oraz 22.07.2016 od 1700 do 1900  
w siedzibie TWP OR ul. Św. Marcin 69 w Poznaniu.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród: 21.09.2016 r.

Zachwyćmy miasto kolorowym i ukwieconym Św. Marcinem!

Pobierz regulamin_konkursu_pamietajmy_o_ogrodach i zgłoś swój udział

© 2016 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Poznaniu